ติดต่อเราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
tel 0-5548-1125, fax 0-5548-1612
email: utd2itec@gmail.com

ช่องแจ้งเรื่องร้องเรียน