ข่าวสารประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของต่าง ๆ ภายในองค์กร

รายละเอียดข่าวแยกตามหมวดหมู่


ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด

ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์สื่อ ICT นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) บ้านพักนักเรียน (4 ห้องแบบกรมอาชีวศึกษา) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ส์

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) บ้านพักนักเรียน (4 ห้องแบบกรมอาชีวศึกษา) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการศึกธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค(2) ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์


การรายงานฐานข้อมูลในระบบออนไลน์ของหน่วยงานในสังกัด


จดหมายข่าวออนไลน์

โรงเรียนบ้านหนองแห้ว ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์บ่อทองวราราม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร (การอ่านตามแนว PISA)

ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนประจำสถานศึกษา เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2562