ข่าวสารประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์

จดหมายข่าวออนไลน์


หัวข้อข่าว เผยแพร่ view
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์บ่อทองวราราม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 15/07/2019 144
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร (การอ่านตามแนว PISA) 13/07/2019 83
ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนประจำสถานศึกษา เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 13/07/2019 140
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายสังฆทาน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 13/07/2019 96
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณการก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13/07/2019 73
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2 13/07/2019 81
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562 13/07/2019 82