5_p92075

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.15 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำ ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และค่านิยม 12 ประการ และให้การต้อนรับ นายวาทิศ ผาปาน ในโอกาสที่ได้ย้ายมาในตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

1_p90507 img_6221_p91526

2_p28819 3_p42677 

4_p74240 6_p30406 

img_6197_p36788 img_6201_p50440 

 

img_6213_p88835 img_6214_p75790

img_6219_p58268 img_6227_p99427