img_7328_p41599

            9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2564 นำโดย  นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวละออ วันจิ๋ว  และนายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            img_7290_p60069 img_7292_p38791

            img_7311_p23045 img_7276_p73780

            img_7303_p52834 img_7305_p22780

            img_7316_p24728 img_7322_p65370

            img_7326_p87590 img_7334_p96911

            img_7340_p50559 img_7353_p48214

            img_7344_p92714 img_7346_p84602

            img_7349_p98870 img_7342_p81032

            img_7336_p98791 img_7285_p44321