1_p28095

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอุทัย ปลีกล่ำ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 15/2565 ประจำวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับครั้งนี้ สพฐ.จัดรายการพิเศษเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย มั่นใจ On-site 100% ผ่านระบบ VDO Conferenceณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

2_p31364 3_p76438

279886363_10220641982030495_4980470257252658242_n_p71893 280073012_10220641983030520_3979139230913556285_n_p95821

280108794_10220641983190524_2094372722819695740_n_p46399 280295374_10220641982470506_4525394661142335302_n_p91104