5_p26993

          วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 ให้แก่ครูบรรณารักษ์ และนักเรียนยุวบรรณารักษ์จำนวน 18 โรงเรียน เพื่อพัฒนาด้านการอ่าน และเขียนหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของนักเรียน โดยมีนางสาวอานงค์ ใจรังกา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

6_p75757 3_p20768

7_p77138 img_7690_p94380

img_7697_p59783 img_7698_p57397

img_7700_p18611 img_7711_p72033

img_7706_p90420 img_7718_p19461

img_7735_p98537 img_7722_p67811