5_p46819

          วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

2_p24214 3_p79286

img_7892_p33225 8_p94447

4_p98888 img_7839_p58746

7 img_7866_p57671

img_7742_p29053 img_7767_p26101

i img_7791_p72212

i img_7785_p65149

img_7797_p71401 img_7798_p30311

img_7800_p42720 img_7802_p29631

img_7804_p55954 img_7806_p98177

img_7808_p81988 img_7809_p70376

i img_7813_p98538

i img_7816_p50790

img_7818_p36124 img_7820_p42558

img_7822_p99968 i

img_7826_p12125 i

img_7831_p71221 img_7832_p58059

img_7896_p43907 img_7898_p23863

img_7900_p84412 img_7903_p90657

img_7905_p31679 img_7906_p44961

img_7834_p55264 img_7837_p41875

i img_7847_p47585

img_7862_p47649 img_7866_p81498

img_7870_p80563 img_7872_p50359

img_7874_p83467 img_7877_p55763

img_7879_p26611 img_7881_p33700

img_7882_p75945 img_7884_p97059

img_7886_p85882 img_7890_p34972