1_p98643

          วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสมเดียว เกตุอินทร์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู เข้าร่วมประชุม ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

2_p20834 4_p69067

287210236_10226867717057477_1707277032522708751_n_p37137 287612761_10226867716337459_2871502598332097154_n_p43094

288716571_10226867707937249_187474932163292476_n_p72933 288857115_10226867707577240_2876421501871808584_n_p24607

289311061_10226867696496963_2289040524330262688_n_p61623 img_7665_p78949