1_1_p92825

          วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 มอบหมายให้ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนักวิชาการศึกษา ออกนิเทศ ติดตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ร่วมกับ ณ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก โรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม และ โรงเรียนบ้านปากปาด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ

7_p59158 2_2_p26973

1_p90703 2_p62519

3_p42788 4_p91779

5_p97224 6_p11425

 8_p55075 289560516_5372103472853829_868194161651088606_n_p69895 

 

289652702_5372030732861103_6312956542411857156_n_p62418 289657910_5372030092861167_4121199316752414563_n_p21216

289668865_5372103856187124_1306866843829297343_n_p13322 289670248_5372068076190702_3102249596283994932_n_p83673

289674867_5372068742857302_3161422137563193443_n_p47625 289680007_5372103052853871_6700756097365605819_n_p87526

289683414_5372033746194135_4269361767898564696_n_p48029 289690038_5372029892861187_521242946366587845_n_p59995

289691200_5372033859527457_4383223694117658464_n_p36429 289740600_5372105052853671_211003421836146194_n_p87456

289753756_5372030542861122_3081492392865106875_n_p57510 289766703_5372068939523949_4626652253510280099_n_p86223

289920006_5372105219520321_8281647916738519727_n_p40702 289987894_5372029979527845_372460081654884427_n_p34033