img_290333_p33284

              วันที่  10  กุมภาพันธ์  2564 เวลา 10.30 น. นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ  ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316  โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอน้ำปาด นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ

              img_2854_p49669 img_2813_p60887

              img_2825_p97685 img_2829_p49350

              img_2819_p22751 img_2800_p51807

              img_2874_p39610 img_2895_p47228

              img_290000_p23981 img_2898_p84690

              img_2886666_p97146 img_2912_p42967

              img_2951_p98167 img_2959_p64646

              img_2987_p82214 img_3004_p92833

              img_3029_p76718 img_3041333444_p49859

              img_3032_p29286 img_3037_p17069