img_3257_p43771

             วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวนงลักษณ์ เทียนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการอบรมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

             img_3256_p41235 img_3259_p42021

             img_324555_p88692 img_3248_p39842

             img_3235_p98971 img_3253_p41931

             img_3262_p44241 img_3260_p39144