48156777_p36524

             วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา - กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนภูน้ำริน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกำหนดแข่งขันกรีฑา - กีฬานักเรียน ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2564

             481585_p78651 481575_p70336

             481555_p71764 481581_p87752

             481561_p49402 481566_p41465

             481562222_p20729 48156444_p14104

             s__5046325_p69324 s__504646111_p73972

             s__5046464_p63141 s__5046480_p57422