img_4377_p89138

             วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายภูษิต ช่างคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้มอบนโยบาย “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ของท่าน ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนให้มีคุณภาพ

             img_4358_p12810 img_4362_p17316

             img_4367_p41804 img_4353_p92807

             img_4385_p82067 img_4405_p81913

             img_4412_p26076 img_4419_p18795

             img_4449_p45973 img_4443_p26776

             img_4472_p70654 img_4463_p89347