img_0391_p74576

          วันที่ 18 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  มอบหมายให้ นางสาวละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.) ครั้งที่ 37/2564  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ณ ห้องประชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

 img_0392_p39450 img_0403_p51443

img_0390_p54173 img_0400_p16569

img_0395_p14286 img_0398_p25024

img_0397_p66980 img_0406_p53664

img_0409_p15034 img_0410_p35089