img_0454_p53425

          วันที่ 24 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

img_0447_p92118 img_0456_p98946

  img_9064_p92664 img_0422_p84384 img_0441_p27440 img_0424_p51502

img_0426_p75393 img_0428_p45973 img_0430_p95835 img_0432_p21868

 img_0434_p27911 img_0442_p16980 img_0444_p89651 

img_0451_p87117