img_0949_p47597

          วันที่ 14 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น.  นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานที่ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) พร้อมด้วยนางสาวละออ  วันจิ๋ว, นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

img_0945_p71399 img_0946_p83676

img_0944_p84659 img_0941_p38510

img_0936_p54452 img_0938_p45039

img_0939_p32370 img_0942_p72480

 img_0940_p96947 img_0947_p35981