15033_p68160

          วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  มอบหมายให้  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด  เพื่อตรวจเยี่ยมและหารือการบริหารจัดการสถานศึกษาร่วมกัน  ณ  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

15020_p48552 15025_p74400

15027_p49004 15030_p20562

15031_p28763 15032_p76222