ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสายสนับสนุน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2563