ประกาศโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน