aaaaaa

S  6782981-333

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบบ้านนักเรียนในสังกัดแ…

21-10-2559 อ่าน:19 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบบ้านนักเรียนในสังกัดและแจกโบว์ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีมอบบ้านนายเสมอ  เปี้ยมึ้ง อายุ ๕๐ ปี ซึ่งเป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ เปี้ยมึ้ง เด็กหญิงปรัชญาพร เปี้ยมึ้ง และเด็กชายก่อเกียรติ  เปี้ยมึ้ง นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ และโรงเรียนบ้านน้ำไคร้  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำโบว์ถวายอาลัย พระบา…

19-10-2559 อ่าน:34 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำโบว์ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   จัดทำโบว์ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไป จำนวน 100,000 ชิ้น   จิรวรรณ  ภาพ/ข่าว         

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ถวายความอาลัย พระบาทสมเด…

19-10-2559 อ่าน:23 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย  จันทรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 อบรมการใช้สื่อห้องเรียนอ…

17-10-2559 อ่าน:26 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 อบรมการใช้สื่อห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สื่อห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดสรรสื่อห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน   สมประสงค์ ภาพ/แสงเพ็ญ ข่าว             

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกนักเรียนเพื่อรั…

05-10-2559 อ่าน:67 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประเมินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นายสง่า  มีอินถา ผอ.โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1   นายประเสริฐ  จันทร์สูง ข้าราชการบำนาญ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป…

04-10-2559 อ่าน:52 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาร 2560

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาร 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีวัตถุเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา และกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ณ วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว                                              

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เก…

27-09-2559 อ่าน:80 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2559

เมื่อวันที่  27  กันยายน  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ภายใต้ชื่องาน "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" โดยมีดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธาน กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยกการทำบุญเลี้ยงเพลพระ และการมอบเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมบริเวณโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 40 คน...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาร…

22-09-2559 อ่าน:72 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารองรับการกระจายอำนาจสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่  21  กันยายน  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษารองรับการกระจายอำนาจสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนควบรวม ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารองรับการกระจายอำนาจสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พงศกร ภาพ/จิรวรรณ ข่าว         

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สร้างบ้านให้นักเรียน

08-09-2559 อ่าน:61 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สร้างบ้านให้นักเรียน

เมื่อวันที่  8  กันยายน  2559 นายวีนัสส์  ถายาธัชชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการลงเสาเอกสร้างบ้านให้กับนักเรียนด้อยโอกาส ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับงบประมาณจากกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด จำนวน 100,00 บาท ในการสร้างบ้านให้กับ 3 พี่น้องประกอบด้วย ด.ช.ณัฐพงษ์  เปี้ยมึ้ง , ด.ญ.ปรัชญา เปี้ยมึ้ง นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ และ ด.ช.ก่อเกียรติ  เปี้ยมึ้ง...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพ…

08-09-2559 อ่าน:63 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่  6  กันยายน  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานหนึ่งในสิบของประเทศสถานศึกษามีคุณภาพ ซึ่งมีกิจกรรมให้กลุ่มงานนำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางที่จะพัฒนางานที่จะปฏิบัติต่อไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2    สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่กา…

08-09-2559 อ่าน:65 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่  5  กันยายน  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อพัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2    สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว       

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

08-09-2559 อ่าน:67 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่  5  กันยายน  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ ณ บริเวณลานเสาธง หน้าอาคารสำนักงาน เพื่อสนองนโยบายเขตสุจริต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างวินัยให้กับบุคลากร และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานในทุกวันจันทร์  สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว       

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป…

06-09-2559 อ่าน:67 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของโครงการโรงเรียนในฝัน

เมื่อวันที่  2  กันยายน  2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กำหนดจัดกิจกรรมการนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของโครงการโรงเรียนในฝันประจำปี 2559 "Lab  Schools ก้าวไกลสานฝันสู่สากล"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นของเขตพื้นที่การศึกษา   ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคภูมิ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว    

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึ…

06-09-2559 อ่าน:61 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่  1  กันยายน  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2559 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เพื่อมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม อย.น้อยด้านความต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับโรงเรียนวัดหนองหิน และมอบโล่รางวัลดีเด่นผลการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับทอง ให้กับโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ตามลำดับ...

อ่านต่อ

โรงเรียนในสังกัดอุตรดิตถ์ 2 ส่งเสริมประเ…

31-08-2559 อ่าน:84 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

โรงเรียนในสังกัดอุตรดิตถ์ 2 ส่งเสริมประเพณีพื้นบ้าน

เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2559   ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีพื้นบ้านสืบสารวัฒนธรรมสองแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกันของทั้งสองประเทศและเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงประเพณีและวัฒนธรรมของนักเรียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย การแสดงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านพร้อมกันจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย  พิทย์ฐาพร ภาพ/วิษณุกร ข่าว                   

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 วางแผนขับเคลื่อนบริหารจั…

24-08-2559 อ่าน:106 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 วางแผนขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2559   ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้อำนวยการกลุ่มร่วมวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว             

อ่านต่อ

 

egp1

 

Boss resize

นายภูวนาท  มูลเขียน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

bbb1

11650851 829957513726209 1681811991 n

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
745911
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
52
600
1005
741047
12763
15457
745911
Your IP: 103.55.140.124
Server Time: 2016-10-25 03:02:11

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com