Pantakit1

S  6782981-333

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดค่ายโครงงานคุณธรรมระด…

09-12-2559 อ่าน:7 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดค่ายโครงงานคุณธรรมระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดค่ายโครงงานคุณธรรมระดับภูมิภาค  ภาคเหนือ ประกอบด้วย ครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ  จำนวน  ๑๔๘  คน  วิทยากรพี่เลี้ยง  ๒๐  คน  คณะทำงาน  ๒๐  คน  รวมทั้งสิ้น  ๑๘๘  คน  ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๑...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย…

06-12-2559 อ่าน:18 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำโดยนางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่ทุกภาคส่วน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  ซึ่งในเวลา 07.19 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 159 รูป...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งควา…

22-11-2559 อ่าน:57 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

+++++ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2559 พร้อมกันทั่วประเทศ  +++++เมื่อที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่  22  พฤศจิกายน  2559 ณ หอประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  มีนายธรรมนูญ  พิชัย รอง...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้…

17-11-2559 อ่าน:38 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์  นายวีนัสส์ ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2559 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน จิรวรรณ ภาพ/ข่าว       

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 วางหรีดเคารพศพนักเรียนใน…

09-11-2559 อ่าน:95 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 วางหรีดเคารพศพนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด นำหรีดเคารพศพเด็กชายเวชกร  นวลมะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตเมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2559 ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การช่วยเหลือเงินในเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ…

09-11-2559 อ่าน:73 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายธรรมนูญ พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนแม่เหล็ก โดยมีนายสงคราม  สมุทรหล้า ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนในครั้งนี้ โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน เลขานุการกลุ่มโรงเรียน ครูวิชการ ผู้บริหารโรงเรียนแม่เหล็ก ตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้บริหารโรงเรียนเอกเทศ รวม 82 คน ซึ่งมีบุคลกรกลุ่มนโยบายและแผนมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปีงบประมาณ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเร…

07-11-2559 อ่าน:148 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2  จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธรรมนูญ พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งนี้ โดยมีนางวรินสินี เชื้อสิริธัญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่ 5...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการ…

03-11-2559 อ่าน:76 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 3 พ.ย.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีนายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานและดูแลความเรียบร้อยในการเลือกตั้งดังกล่าว   จันทรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศ…

03-11-2559 อ่าน:89 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  เวลา 15.52 น. ที่วัดชุมพล ตำบลแสนตอ   อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  และประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีนายสงคราม  สมุทรหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีข้าราชการสังกัดและ ประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้อ่านพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ผู้ร่วมพิธีได้น้อมนำไปปฏิบัติ พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ,...

อ่านต่อ

กฐินสามัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

25-10-2559 อ่าน:79 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

กฐินสามัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

เมื่อวันที่   24  ตุลาคม  2559  ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ วัดหัวทุ่ง (สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย สาขา 12)  ตำบลบ้านเสี้ยว  อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนในการปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญและศาสนสถานต่าง ๆ ของวัดหัวทุ่ง    จันทรัตน์...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการ…

25-10-2559 อ่าน:87 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน   ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช    เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ จนสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน และในวันเดียวกัน ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ลานเอนกประสงค์ริมน่าน ต.ท่าอิฐอ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์ ได้มีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบบ้านนักเรียนในสังกัดแ…

21-10-2559 อ่าน:87 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบบ้านนักเรียนในสังกัดและแจกโบว์ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีมอบบ้านนายเสมอ  เปี้ยมึ้ง อายุ ๕๐ ปี ซึ่งเป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ เปี้ยมึ้ง เด็กหญิงปรัชญาพร เปี้ยมึ้ง และเด็กชายก่อเกียรติ  เปี้ยมึ้ง นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ และโรงเรียนบ้านน้ำไคร้  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำโบว์ถวายอาลัย พระบา…

19-10-2559 อ่าน:143 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำโบว์ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   จัดทำโบว์ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไป จำนวน 100,000 ชิ้น   จิรวรรณ  ภาพ/ข่าว         

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ถวายความอาลัย พระบาทสมเด…

19-10-2559 อ่าน:101 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย  จันทรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 อบรมการใช้สื่อห้องเรียนอ…

17-10-2559 อ่าน:97 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 อบรมการใช้สื่อห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สื่อห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดสรรสื่อห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน   สมประสงค์ ภาพ/แสงเพ็ญ ข่าว             

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกนักเรียนเพื่อรั…

05-10-2559 อ่าน:125 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประเมินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นายสง่า  มีอินถา ผอ.โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1   นายประเสริฐ  จันทร์สูง ข้าราชการบำนาญ...

อ่านต่อ

 

egp1

 

boos1

นายธรรนูญ  พิชัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

11650851 829957513726209 1681811991 n

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
777506
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8
848
3852
768146
6059
21063
777506
Your IP: 103.55.140.124
Server Time: 2016-12-10 04:11:28

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com