new450

S  6782981-333

Untitled

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถา…

25-04-2559 อ่าน:55 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา

    เมื่อวันจันทร์ที่  25  เมษายน  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2259  ณ ห้องประชุมมณีน่าน เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.และสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาการใช้โปรแกรม Adobe Pho…

21-04-2559 อ่าน:65 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop & illustrator

           การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมนั้น เป็นการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ออกไปได้อย่างกว้างสามารถเร่งอัตราการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น ลดภาระทางด้านการบริหารของครูและยังทำหน้าที่แทนครูในการถ่ายทอดเรื่องราวหรือข่าวสารประจำวันต่าง ๆ  ทำให้การเรียนการสอนมีพลังยิ่งขึ้น             ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop & illustrator  ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 21  เมษายน...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้…

13-04-2559 อ่าน:58 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นำโดย ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 สืบสานประเพณีไทยเนื่องในวัน…

12-04-2559 อ่าน:73 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ 2 สืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นำโดยนายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดพิธีรดน้ำขอพร ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธ     เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยหูด...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดชุมนุนลูกเสือเฉลิมพระเกีย…

01-04-2559 อ่าน:107 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดชุมนุนลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ

นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมมายุ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านห้วยหูด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกเสือได้ฝึกการมีระเบียบวินัยรู้รักสามัคคีปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดจำนวนกว่า 300 คน โดยมีหน่วยงาน เทศบาลตำบลน้ำปาด ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย  ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เยี่ยมให้กำลังใจผอ.โรงเรียนป…

21-03-2559 อ่าน:156 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 เยี่ยมให้กำลังใจผอ.โรงเรียนประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจนายสุรเจตน์  ปาประลิต ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ และอาจารย์กุลธิรา  ปาประลิต ครูโรงเรียนบ้านหนองแห้ว ที่ประสบอัคคีภัยเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น   วิษณุกร ภาพ/จิรวรรณ ข่าว         

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถา…

20-03-2559 อ่าน:109 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2559 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถฤ์  นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในเรื่องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  และนโยบายที่สำคัญคือการป้องกันปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาขยะ การพนัน และความปลอดภัยในสถานที่/บนท้องถนน และการรายงาน SAR : Self Asscssement Reports ความสำเร็จของการบริหารจัดการ   จิรวรรณ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดกิจกรรมตลาดนัด "ลดเว…

20-03-2559 อ่าน:115 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดกิจกรรมตลาดนัด "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

  เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมตลาดนัด "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ตลาดนัด "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  โดยมี ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานตามนโยบาย...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 ร่วมงานพญาปาด เทศกาลห…

20-03-2559 อ่าน:94 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 ร่วมงานพญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียม ของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2559

เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2559 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอน้ำปาด นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานพญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2559 โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว  วิษณุกร ภาพ/จิรวรรณ ข่าว        

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 มอบรางวัลกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปา…

17-03-2559 อ่าน:85 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 มอบรางวัลกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด

เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2559  นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบของรางวัลให้กิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด เพื่อเป็นของรางวัลมัจฉากาชาดงานพญาปาดเทศกาลหอมกระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่  17 - 19  มีนาคม  2559 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ วิษณุกร ภาพ/ข่าว       

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 คัดเลือกครูผู้ช่วย

12-03-2559 อ่าน:101 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 คัดเลือกครูผู้ช่วย

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  โดยมีนายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการดำเนินการสอบในครั้งนี้  ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวน 7 ราย  ในสนามสอบโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์   ซึ่งในการสอบครั้งนี้ได้มีคณะอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรม Bid cleaning…

09-03-2559 อ่าน:111 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรม Bid cleaning day

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรม Bid cleanning day นำโดยนายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีบุคลากรในสังกัดร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ของสำนักงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้มีความเป็นระเบียบ พร้อมต่อการใช้งาน    ซึ่งบุคลากรในสังกัดแต่ละคนได้นำอาหารมารับประทานร่วมกันเพื่อสัมพันธภาพอันดี    โครงการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้กำหนดจัด Bid cleanning...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การต้อนรับองคมนตรี

01-03-2559 อ่าน:113 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การต้อนรับองคมนตรี

เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559 เวลา 14.00 น. นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางวรินสินี  เชื้อสิริธัญญ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และนางอัญชลี  วัฒนสกุลเกียรติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับพลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี ได้มาติดตามโครงการกองทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านห้วยคอม โรงเรียนบ้านห้วยยาง และโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้  วิษณุกร ภาพ/จิรวรรณ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่

01-03-2559 อ่าน:120 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่

เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลกรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมจัดงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นสำนักงานใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานแห่งใหม่มีการเจริญพระพุทธมนต์ การตักบาตรและถวายภัตตาหาร เพื่อเป็นสิริมงคลแด่บุคลากรในสังกัด  ธนัพัฒน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว                   

อ่านต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร…

03-02-2559 อ่าน:255 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาทรงติดตามการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.14 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย ซึ่งเปิดการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันมีนักเรียน 116 คน โดยเมื่อปี 2555 มีพระราชดำริให้จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ และหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ หรือปวช. แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บ่อเบี้ยขึ้น เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขางานช่างยนต์ และสาขาการบัญชี และเปลี่ยนเป็นสาขาการตลาดตามความต้องการของผู้เรียน...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานฌาปนกิจคร…

29-01-2559 อ่าน:237 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานฌาปนกิจครูในสังกัด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพนางวราภรณ์  กามินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  22  มกราคา  2559 ณ ฌาปนสถานบ้านม่วง  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   จิรวรรร ภาพ/ข่าว           

อ่านต่อ

 

egp1

 

Boss

นายภูวนาท  มูลเขียน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

11168975 829957363726224 1178867661 n

11650851 829957513726209 1681811991 n

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
602188
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
737
622
7356
589504
21613
18651
602188
Your IP: 103.55.140.124
Server Time: 2016-04-30 20:03:52

BBL


 BBL

TD

eaxm

km 33

TD

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com