morningobec60

emes

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระภูมิเจ้าที่ ณ …

17-04-2561 อ่าน:17 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระภูมิเจ้าที่ ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

                     17 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธรรมนูญ พิชัย นายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

ประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร ผอ.สพป.อุต…

10-04-2561 อ่าน:60 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และรองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

           10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับสมาคมครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องมณีน่าน เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความ…

09-04-2561 อ่าน:36 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

           9 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์...

อ่านต่อ

ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด…

06-04-2561 อ่าน:28 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

            6 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึก…

31-03-2561 อ่าน:52 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

31 มีนาคม 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงานพิธี “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายเสถียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี  

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ …

20-03-2561 อ่าน:81 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

20 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมคณะ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย ศธ./สพฐ. การเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และข้อราชการที่สำคัญในการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับทราบข้อมูลและนำไปปฏิบัติ...

อ่านต่อ

เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่…

13-03-2561 อ่าน:87 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1

           วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมต้อนรับ ท่านวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ข้าทาสบริพาร ใต้เบื้องพระยุคลบาท ซึ่งเป็นผู้ติดตามถวายงานโครงการอาหารกลางวันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT และให้กำลังใจนักเรี…

07-03-2561 อ่าน:108 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT และให้กำลังใจนักเรียน

              วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายธรรมนูญ  พิชัย และนายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นำคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT เพื่อให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2560...

อ่านต่อ

อบรมฝึกทักษะอาชีพและแปรูปผลิตภัณฑ์

04-03-2561 อ่าน:91 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

อบรมฝึกทักษะอาชีพและแปรูปผลิตภัณฑ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมฝึกทักษะอาชีพและแปรูปผลิตภัณฑ์ ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน และครู จำนวน 30 คน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพโดยสุจริต โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 3-4, 10-11, 17-18, และ 24-25...

อ่านต่อ

ประชุมโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมื…

19-02-2561 อ่าน:102 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

          19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมตามโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เพื่อร่วมออกแบบการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายจำนวน 10 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย...

อ่านต่อ

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้…

19-02-2561 อ่าน:111 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

           19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ช่วงที่ 2 ระยะที่ 1 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  

อ่านต่อ

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ …

16-02-2561 อ่าน:112 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อร่วมวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม กรอบวงเงิน ให้เหมาะสมกับภารกิจงานของแต่ละกลุ่มงาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรน…

15-02-2561 อ่าน:122 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรนารี

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า ปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านน้ำลี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่…

15-02-2561 อ่าน:86 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าปลา,น้ำปาด,ฟากท่า และบ้านโคก และท้องถิ่นอำเภอฟากท่า เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในกิจกรรม "เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์" เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 24.00 น. โดยสุ่มตรวจสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 4 อำเภอ มีจุดเสี่ยงเฝ้าระวัง...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศ…

13-02-2561 อ่าน:112 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสรภพ บุญคอย โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4 – ป. 6 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 6 ในการแข่งขันประกวดเพลงคุณธรรม ป.1 – ป.3 และโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้า…

12-02-2561 อ่าน:169 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 และโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี

อ่านต่อ

 

egp1

 

111 002

นายประสบสุข  ดีอินทร์
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารบรรยายการอบรม

g3
g8
g5
g4
g9
g6
g2

 paa1 copy 0
mcmk
trainobec belbyo
manual
emes
otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
tepe
ttv banner 170x68 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
1073896
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
118
277
118
1070528
14107
26789
1073896
Your IP: 54.196.47.145
Server Time: 2018-04-22 07:50:42

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com