DMC02

http://portal.bopp-obec.info/obec56/

bobec02

http://bobec.bopp-obec.info/

FB Facebook งานข้อมูลสารสนเทศ สพป.อต.2 >>> คลิก <<<

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ…

24-04-2557 อ่าน:6 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปข่าว

วันพฤหัสที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีนายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งการจัดระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2557 โดยมีวัตถุเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่องทางประชาสัมพันธ์ในการผลิตคลิปข่าวเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้หน่วยงาน บุคคลและสาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ธนพัฒน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวเ…

10-04-2557 อ่าน:86 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557

เพื่อสร้างสรรค์และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยที่ได้เคยจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2557 10 เมษายน 2557  ให้แก่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง   โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด   ร่วมรดน้ำแก่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาท อวยพร  แก่ผู้มาร่วมงานเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อีกด้วย   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว    ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียน…

01-04-2557 อ่าน:55 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับภาคสงฆ์ที่ 5 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ ร่วมกันวางแผนในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกิดจิตสำนึกที่ดีและมีทักษะพื้นฐานทั้งในฐานะผู้ผลิตสื่อความดีที่ส่งเสริมคุณธรรม และในฐานะผู้บริโภคสื่อที่ฉลาดและรู้เท่าทัน จิรวรรณ ภาพ/ข่าว      

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาการสร้างเว็บไซต์ด้ว…

01-04-2557 อ่าน:102 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla

วันอังคารที่่ 1 เมษายน 2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้มอบหมายให้นายสงคราม  สมุทรหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla โดยมีนางจิรวรรณ  คำอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ที่จะส่งผลให้โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนมีเว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla สามารถนำขึ้นใช้ได้จริงในระบบ Internet ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  จันทรัตน์...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดบ้านลานศิลป์ ท้องถิ…

21-03-2557 อ่าน:83 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดบ้านลานศิลป์ ท้องถิ่นพอเพียง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม "เปิดบ้านลานศิลป์ ท้องถิ่นพอเพียง" โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและขยายผลสู่ชมชน รวมถึงการเรียนรู้การเรียนการสอนศิลปะแนวใหม่ เพื่อให้ศิลปะในแขนงต่างๆเชื่อมโยงกับการพัฒนท้องถิ่นและเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2557 ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุอำเภอน้ำปาด โดยได้รับเกียรติจากนายวีระชัย  ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดบ้านลานศิลป์ ท้องถิ่นพอเพียง ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด 20 โรงเรียนนำร่องร่วมจัดซุ้มนิทรรศการขายสินค้าในแบบงานเกษตรนวัตกรรมผสมผสานงานศิลปะเยาวชน  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว  ...

อ่านต่อ

สภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์

19-03-2557 อ่าน:61 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 สภากาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายชัช  กิตตินภดล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีนายประพฤทธ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการและมีนายอมรศักดิ์  ปิ่นทองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กล่าวแนะนำสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะบุคลากรทั้งสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1และเขต...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานคอนเสิร์…

04-03-2557 อ่าน:81 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  ร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลสานสัมพันธ์ไทย-ลาว

เมื่อวันที่่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายวีระชัย  ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานร่วมเปิดงานกับท่านท้าวขันทอง  มโนทำ ปลัดกระทรวงแถลงข่าวการท่องเทียวและวัฒนธรรม สปป.ลาว แห่งนครเวียงจันทร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมงาน    วิษณุกร  ภาพ/ข่าว    

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการเลือกตั้งกรรมกา…

27-02-2557 อ่าน:109 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ.มีประกาศการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.ทุกกลุ่ม โดยได้ทำการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมา และได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสะดวกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเกิดความเรียบร้อย สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ จึงได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งออกเป็น ๘ หน่วยเลือกตั้งดังนี้หน่วยเลือกตั้งที่ ๑...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 แสดงความยินดีกับ…

25-02-2557 อ่าน:134 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ศักยภาพ และสุนทรียภาพผ่านกิจกรรมความรู้ความสามารถ ประกวดการแข่งขันฝีมือเพื่อเฟ้นหา “สุดยอดเด็กไทย” ที่มีความสามารถ มาประชันฝีมือในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีโดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้1.โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ได้รับเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6  ด.ช.สหรัฐ...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 แสดงความยินดีกับน…

25-02-2557 อ่าน:98 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 แสดงความยินดีกับนักเรียนทีม 31 ขาสามัคคี

นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 แสดงความยินดีกับนายสง่า  มีอินถา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 นำทีม 31 ขาสามัคคีเดินทางไปแข่งขันระดับประเทศ แชมป์ภาคเหนือ ได้นับสนับสนุน จาก สพฐ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ หจก.ชูโชคชัย ฮอนด้า ให้การสนับสนุน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลที่ 5 ระดับประเทศ ทำเวลาได้...

อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านห้วยคอมเปิดบ้านวิชาการ ประจำ…

25-02-2557 อ่าน:84 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

โรงเรียนบ้านห้วยคอมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านห้วยคอมจัดกิจกรรม"เปิดบ้านวิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2556  นำโดยนายบูลย์ธน  มาซิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอม  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา โดยมีนายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวมากมาย   จักกริต  ภาพ/ข่าว      

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT

24-02-2557 อ่าน:91 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ระดับศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กรกิจ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว    

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนักเรี…

21-02-2557 อ่าน:110 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

+++++ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ศักยภาพ และสุนทรียภาพผ่านกิจกรรมความรู้ความสามารถ ประกวดการแข่งขันฝีมือเพื่อเฟ้นหา “สุดยอดเด็กไทย” ที่มีความสามารถ มาประชันฝีมือในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีโดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6  ด.ช.สหรัฐ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

20-02-2557 อ่าน:89 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพพันธ์ 2557  นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนางสุวรา  โนธายะ ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ  ณ บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  โดยจะทำพิธีฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีมอบเครื่อ…

11-02-2557 อ่าน:89 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทาน

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ร่วมพิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 โดยมีนายชัช  กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรตำบลท่าแฝกจำนวน 1,000 ผืน  วิษณุกร ภาพ/ข่าว      

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เตรียมพร้อมสอบ O-NET

06-02-2557 อ่าน:95 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2556 ในระดับศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการดำเนินการจัดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 8-9  กุมภาพันธ์ 2557 นี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันพฤหัสบดีที 6 กุมภาพันธ์  2557...

อ่านต่อ

bos1นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

g3
g8
g4
g9
g6
g7
g5
g2
g1

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

184099
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
75
802
4588
177821
11823
15098
184099
Your IP: 23.21.34.188
Server Time: 2014-04-25 07:29:38

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utdict0903@obecmail.obec.go.th