morningobec60

emes

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้…

19-02-2561 อ่าน:3 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

           19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ช่วงที่ 2 ระยะที่ 1 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  

อ่านต่อ

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ …

16-02-2561 อ่าน:6 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อร่วมวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม กรอบวงเงิน ให้เหมาะสมกับภารกิจงานของแต่ละกลุ่มงาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรน…

15-02-2561 อ่าน:6 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรนารี

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า ปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านน้ำลี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่…

15-02-2561 อ่าน:5 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าปลา,น้ำปาด,ฟากท่า และบ้านโคก และท้องถิ่นอำเภอฟากท่า เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในกิจกรรม "เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์" เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 24.00 น. โดยสุ่มตรวจสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 4 อำเภอ มีจุดเสี่ยงเฝ้าระวัง...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศ…

13-02-2561 อ่าน:16 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสรภพ บุญคอย โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4 – ป. 6 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 6 ในการแข่งขันประกวดเพลงคุณธรรม ป.1 – ป.3 และโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้า…

12-02-2561 อ่าน:45 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 และโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี

อ่านต่อ

พิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือสามัญ, เนตร…

08-02-2561 อ่าน:2 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือสามัญ, เนตรนารี และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือสามัญ, เนตรนารี และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปล…

06-02-2561 อ่าน:49 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

        วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 เพื่อวางแผนการออกประเมินโรงเรียน.ที่ส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ประเภทระดับเงิน 17 โรงเรียน ประเภทระดับทอง 2 โรงเรียน และประเภทระดับเพชร 3 โรงเรียน โดยมีนายธรรมนูญ ...

อ่านต่อ

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

05-02-2561 อ่าน:17 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสบสุข  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านย่านดู่ และโรงเรียนบ้านซำบ้อ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

04-02-2561 อ่าน:16 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสบสุข  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วย นายธรรมนูญ  พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบ และนักเรียน ในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ และติดตามความเรียบร้อย...

อ่านต่อ

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561

31-01-2561 อ่าน:20 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. นายวงศกรกุญช์  มากทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 4/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2    

อ่านต่อ

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

31-01-2561 อ่าน:20 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 31 มกราคม 2561 นายประสบสุข  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์  3 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   

อ่านต่อ

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

30-01-2561 อ่าน:17 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายประสบสุข  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี และมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูมด (Baankrumod Academy )ที่เดินทางจากกรุงเทพมหานคร มาติวการสอบ O-NET ให้นักเรียนโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์   

อ่านต่อ

ประชุมสัมนารองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกล่…

29-01-2561 อ่าน:26 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมสัมนารองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งแจ้งนโยบายและแนวทางการในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การดำเนินการทางวินัย และเรื่องอื่น ๆ...

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทาง…

28-01-2561 อ่าน:12 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

28 มกราคม 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ ของอำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ ทำความเข้าใจ ศูนย์สอบ และผู้เกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญฯ)...

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทาง…

27-01-2561 อ่าน:15 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

27 มกราคม 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ ของอำเภอท่าปลา และอำเภอน้ำปาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ ทำความเข้าใจ ศูนย์สอบ และผู้เกี่ยวข้อง ให้ถือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1...

อ่านต่อ

 

egp1

 

111 002

นายประสบสุข  ดีอินทร์
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารบรรยายการอบรม

g3
g8
g5
g4
g9
g6
g2

 paa1 copy 0
mcmk
trainobec belbyo
manual
emes
otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
tepe
ttv banner 170x68 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
1026887
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
67
467
859
1020720
11724
26299
1026887
Your IP: 54.92.197.82
Server Time: 2018-02-20 04:46:02

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com