Banner Momday01

 

1111111

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงโครงข่ายโทรคมนาคม

เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network)

 

- สไตล์ประกอบประชุมชี้แจงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>>download<<<

- แบบติดตามการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสถานศึกษา  >>>download<<<

- สรุปโครงข่ายอินเตอร์เน็ต สพป.อต.2  >>>download<<<

- สรุปโครงข่าย WIFI ICT : OTPC   >>>download<<<

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ 2 ประชุมชี้แจงโครงข่ายโทรคมนาค…

15-08-2557 อ่าน:40 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ประชุมชี้แจงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network)

+++++ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้เริ่มเปิดให้บริการแล้ว   ดังนั้นเพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดใช้งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจและมีความรู้ในการใช้งานได้อย่างถูกต้องไปในทางแนวเดียวกัน   +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จึงได้จัดประชุมชี้แจงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network)  ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1  โดยมีนายไพบิน  เขื่อนแก้ว   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้กับครูผู้รับผิดชอบดูแลระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดใช้งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจและมีความรู้ในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง  และสามารถดูแลแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และใช้งานระบบโครงข่ายของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สาวิตรี ภาพ/จิรวรรณ...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ส…

14-08-2557 อ่าน:36 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557, ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมน้ำน่าน (อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5) กิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว     ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ…

13-08-2557 อ่าน:31 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ในภาคเช้า ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีนายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี  และในภาคค่ำร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอน้ำปาด ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครุภ…

13-08-2557 อ่าน:38 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครุภัณฑ์การศึกษา (กระดานอัจฉริยะ) ให้กับโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม 2557  ณ  ห้องประชุม 1 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม  นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  และนายนิกร เชียงส่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครุภัณฑ์การศึกษา (กระดานอัจฉริยะ) ให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน  45 โรงเรียน  ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยระบบ ELECTRONIC CLASSROOM ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เฝ้ารับเสด็จทูล…

29-07-2557 อ่าน:89 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ สิริวัฒนาพรรณวดี

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE   และศูนย์เพื่อนใจ ของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยมีนายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพ…

29-07-2557 อ่าน:51 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันจันทรฺ์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายวีระชัย  ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี  โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร…

21-07-2557 อ่าน:82 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2556

วันจันทรฺ์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2556 ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1,061 เครื่อง  สาวิตรี ภาพ/จิรวรรณ ข่าว  

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 รวมใจถวายเทียนพรรษาและป…

15-07-2557 อ่าน:91 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 รวมใจถวายเทียนพรรษาและปลูกป่า ประจำปี 2557

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และเพื่อร่วมใจกันสืบทอดให้คงอยู่ ตลอดจนเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นำโดย นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดชัยชนะพล อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการกรอกข้อมูลการส…

03-07-2557 อ่าน:70 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการกรอกข้อมูลการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรอกแบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)  ซึ่งเป็นแผนการดำเนินโครงการเป็นกรณีเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดดำเนินการในประเด็นด้านการศึกษา เรื่องการขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว        

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติ…

30-06-2557 อ่าน:98 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ร่วมแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์(โรงยิม)  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  โดยมีนายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สร้างความเข้มแข็งการจัด…

30-06-2557 อ่าน:75 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 สร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557  นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะและกระบวนการด้านการจัดการเรียนรู้โดยการนำแผนการจัดการเรียนรู้คละชั้นชุดสื่อการอ่าน การเขียนตามระดับความสามารถและชุดการคิดทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 150 คน  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว        

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีปล่อยแถว…

21-06-2557 อ่าน:80 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เพื่อคืนความสุขให้คนไทย ซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีคำสั่งตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม(พลเรือน ตำรวจ ทหาร) โดยมีนายชัช  กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และในเย็นเดียวกันได้ร่วมงานโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ซึ่งเป็นโครงการของจังหวัดอุตรดิตถ์ทีได้ปรับเปลี่ยนเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ดูดี...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดกรองคนพิการทางการศึกษ…

09-06-2557 อ่าน:105 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดกรองคนพิการทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายผลการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีโรงเรียนในสังกัดส่งครูเข้ารับการอบรมจำนวน 97 คน  พัชรินทร์ ภาพ/ข่าว      

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมประชุมรับแนวทางการบร…

06-06-2557 อ่าน:99 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมประชุมรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน

เมื่อวันที่  4 มิถุนายน  2557 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินและการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมีพลตรีธัญญพรหม  อัศวจินดา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร และประสานขอความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์   วิษณุกร ภาพ/ข่าว        

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่…

06-06-2557 อ่าน:105 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการของขวัญส่งความสุข Gift Catalogue

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน  2557  ณ ห้องประชุม 1 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการของขวัญส่งความสุข Gift Catalogue กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กับโรงเรียนในสังกัด  พร้อมกันนี้มูลนิธีฯได้อนุมัติสนับสนุนงบประมาณโครงการให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ จำนวน 21 โรงเรียน  เพื่อให้สามารถให้การบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2557-2558 ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่…

04-06-2557 อ่าน:145 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่สอง(ภาษาลาว)

วันพุธที่ 4 มิถุนายน  2557  ณ ห้องประชุม 1 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่สอง(ภาษาลาว) ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดทำโครงการฝึกฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่สอง(ภาษาลาว) เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การพัฒนาทางด้านการศึกษา รองรับสู่การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเชียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาลาวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 250 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนา  จันทร์เทาว์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ...

อ่านต่อ

bos1นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

g3
g8
g4
g9
g6
g7
g5
g2
g1

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

239566
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
42
644
3311
232848
10310
14696
239566
Your IP: 54.226.206.205
Server Time: 2014-08-23 06:35:13

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com