ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา(CC1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)

       ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา(CC1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com