แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 54
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทกวีไฮกุสำหรับนักเรียน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 14
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค.(2) ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 204
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ - เชียงใหม่ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 67
ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทย และการจัดกินกรรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 70
ประกาศ โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล"วรรณศิลป์อุชเชนี" เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 66
ประกาศ หลักเกฑ์การให้กูเงิน"โครงการบ้าน ธอส-กบช. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13" เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 59
เรื่อง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จิรวรรณ 70
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่องรายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 76
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครประกวดอาหารจากลางสาดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 71

Page 1 of 16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com