แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 38
นโยบายและแนวปฎิบัติการรับนักเรียน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 30
มาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 20
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์และโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 39
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 119
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 140
ยกเลิกการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 154
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 254
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับสมัครประกวดบทความและวีดีทัศน์ด้านพลังงาน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 96
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัล ในโครงการ "ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 14" เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 143

Page 1 of 18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com