แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 81
โปรแกรมเลื่อนขั้นเงินเดือน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 110
แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 47
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 175
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 407
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 378
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 160
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 261
นโยบายและแนวปฎิบัติการรับนักเรียน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 142
มาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 97

Page 1 of 18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com