แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 58
หลักเกณฑ์กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินเพื่อใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน และเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 152
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 343
ประชาสัมพันธ์การแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท จำนวน 10 วาระ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 154
ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 129
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 135
ประกาศสำนักศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 331
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทกวีไฮกุสำหรับนักเรียน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 143
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค.(2) ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 452
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ - เชียงใหม่ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 217

Page 1 of 16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com