แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 447
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่องตำแหน่งว่างของผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 222
การประกวดการเพิ่มเติมคำขวัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีสถานที่สำคัญมากขึ้น เขียนโดย จิรวรรณ 116
โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2017"KODU KUP 2017 Thailand เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 165
ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติหน้าที่การสอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 343
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 350
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ เรื่อง แก้ไขรายละเอียดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 309
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พ.ศ. 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 326
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 418
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 281

Page 1 of 14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com