แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หลักเกณฑ์กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินเพื่อใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน และเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 11
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครุ ปี พ.ศ.2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 155
ประชาสัมพันธ์การแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท จำนวน 10 วาระ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 61
ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 53
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 56
ประกาศสำนักศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 245
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทกวีไฮกุสำหรับนักเรียน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 67
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค.(2) ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 333
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ - เชียงใหม่ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 127
ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทย และการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 149

Page 1 of 16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com