แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 4
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 51
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 257
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 221
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 90
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 194
นโยบายและแนวปฎิบัติการรับนักเรียน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 93
มาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 61
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์และโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 85
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 163

Page 1 of 18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com