แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับสมัครประกวดบทความและวีดีทัศน์ด้านพลังงาน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 2
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัล ในโครงการ "ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 14" เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 3
ประชาสัมพันธ์ประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้ว ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 2
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ฯ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 44
มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 13
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งอัตราจ้างปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 57
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 31
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 193
หลักเกณฑ์กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินเพื่อใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน และเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 264
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 471

Page 1 of 17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com