แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "เรารักโรงเรียน (Eco-Schools) กับ โตชิบา" ครั้งที่ 27 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 709
ประชาสัมพันธ์ การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 650
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 539
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค(2) เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1018
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สพป.อต.2 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯและผู้อำนวยการสถานศึกษา เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 712
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2557 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 640
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1468
ให้บุคลากรและข้าราชการครูที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มารับหนังสือรับรองภาษีเงินได้เพิ่มเติม ที่ห้องการเงิน สพป.อต.2 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 738
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 905
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 882
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com