แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโครงการโรงพักจำลองในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 681
ให้ ร.ร. ในสังกัดส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะครูผู้สอน สุขศึกษา,พลศึกษา เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 746
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านถูกไฟไหม้ เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 2652
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 809
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง "วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เขียนโดย จิรวรรณ 725
แจ้งให้โรงเรีนที่มีรายชื่อต่อไปส่งข้อมูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 697
เลื่อนการจัดประชุมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดค่ายภาษาอังกฤษ เป็นวันที่ 6 มิย 57 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 648
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 826
กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gifl for Mon ปี12 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 995
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2556 ครั้งที่2 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 687
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com