แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การรับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้ Infographic เขียนโดย จิรวรรณ 639
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี 2556 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 640
แจ้งผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรมการทำบัญชี ร.ร. ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 29 - 30 เม.ย. 57 ทุกท่าน ให้้นำโน็ตบุ๊ค และ ปลั๊กพ่วง มาด้วย เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1077
รายงานผลการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 รายบุคคล สังกัด สพป.อต.2 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 3765
เอกสารประกอบ การอบรมคลิ๊ปวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 - 25 เม.ย. 2557 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1211
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและกำหนดการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla วันที่ 1 -3 เม.ย. 57 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อต.2 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1283
รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม(เพิ่มเติม) การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบโปรแกรม joomla เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 873
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1511
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ขอใช้บัญชี สพป.พิษณุโลก เขต 3) เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 927
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ขอใช้บัญชี สพม.39) เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 757
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com