แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ(โครงการช้างเผือก) เขียนโดย นิรุติ บวบขม 634
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนารับดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน" เขียนโดย นิรุติ บวบขม 617
เชิญประชุมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ(ขยายโอกาสทางการศึกษา) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1173
การประชุมสัมมมนาเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู สพท.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 659
ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 เขียนโดย นิรุติ บวบขม 1156
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557 เขียนโดย นิรุติ บวบขม 704
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2" เขียนโดย นิรุติ บวบขม 1544
ข่าวสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ครั้งที่ 25 ปีการเงิน 2556 เขียนโดย นิรุติ บวบขม 2157
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เขียนโดย นิรุติ บวบขม 1481
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างเพิ่มเติม เขียนโดย นิรุติ บวบขม 2023
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com