แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ(โครงการช้างเผือก) เขียนโดย นิรุติ บวบขม 688
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนารับดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน" เขียนโดย นิรุติ บวบขม 668
เชิญประชุมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ(ขยายโอกาสทางการศึกษา) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1227
การประชุมสัมมมนาเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู สพท.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 704
ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 เขียนโดย นิรุติ บวบขม 1207
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557 เขียนโดย นิรุติ บวบขม 764
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้น "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2" เขียนโดย นิรุติ บวบขม 1603
ข่าวสาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ครั้งที่ 25 ปีการเงิน 2556 เขียนโดย นิรุติ บวบขม 2197
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้บริหารสถานศึกษาว่าง เขียนโดย นิรุติ บวบขม 1528
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เรื่อง รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างเพิ่มเติม เขียนโดย นิรุติ บวบขม 2073
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com