แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งอัตราจ้างปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 395
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 302
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 428
หลักเกณฑ์กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินเพื่อใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน และเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 522
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 739
ประชาสัมพันธ์การแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท จำนวน 10 วาระ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 474
ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 401
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 420
ประกาศสำนักศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1082
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทกวีไฮกุสำหรับนักเรียน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 380
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com