แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งอัตราจ้างปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 339
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 247
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 377
หลักเกณฑ์กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมินเพื่อใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน และเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 473
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 689
ประชาสัมพันธ์การแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท จำนวน 10 วาระ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 426
ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 348
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 375
ประกาศสำนักศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 858
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทกวีไฮกุสำหรับนักเรียน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 333
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com