แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลกรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค.(2) ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 826
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ - เชียงใหม่ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 496
ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทย และการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 448
ประกาศ โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล"วรรณศิลป์อุชเชนี" เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 479
ประกาศ หลักเกฑ์การให้กูเงิน"โครงการบ้าน ธอส-กบช. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13" เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 403
เรื่อง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จิรวรรณ 387
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่องรายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 389
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครประกวดอาหารจากลางสาดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 382
ประกาศ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เรื่อง การรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 354
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 449
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com