แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 403
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติการสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 479
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 549
การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1229
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่องตำแหน่งว่างของผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 789
การประกวดการเพิ่มเติมคำขวัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีสถานที่สำคัญมากขึ้น เขียนโดย จิรวรรณ 575
โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2017"KODU KUP 2017 Thailand เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 810
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 866
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ เรื่อง แก้ไขรายละเอียดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 829
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พ.ศ. 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 788
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com