แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 924
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 821
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 676
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1023
คู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 906
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559 – 2563 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 896
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอนปี2559 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 583
ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริหารทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 530
ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 717
ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของ กศจ.อุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 949
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com