แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38ค(.2) สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 859
ประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของ สพฐ. ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มาขึ้นมาบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1406
ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 931
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยเชี่ยวชาญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1026
การประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี เขียนโดย จิรวรรณ 731
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย จิรวรรณ 931
รายงานสรุปผลการเข้ารับการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมข้อมูลสารสนเทศก่อนสื้นสุอการดำเนินงานตามนโยบาย "ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" และ "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ฯ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1108
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1222
คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นปีประถมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1592
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตริดตถ์ เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1270
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com