แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์๊ฯ เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1156
ประกาศรายผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลการวิทยาศาสตร์ และบุคลากรคณิตศาสตร์ฯ เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1206
ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา2559 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 5577
ประกาศโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1329
ประกาศโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1022
ประกาศราคากลางเหมาบริการขนย้ายและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 698
แก้ไข - ประกาศ สพป.อต.2 เรื่อง รายขื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ฯ เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1082
ประกาศ สพป.อต.2 เรื่อง รายขื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนฯ เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1253
การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนตามนโยบาย "ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได่" ครั้งที่ 5 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 785
โครงการทดสอบความรู้ตามมาตราฐานการเรียนรู้ "เพชรท่าเหนือ" เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1405
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com