แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือ/แบบฝึกหัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6และม.3 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 2288
การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครู เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 752
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ฯลฯ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 756
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง ประกาศคัดเลือกบุคคล ลงในตำแหน่งว่าง และตำแหน่งที่มีผู้ครอง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ฯลฯ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 776
ประกาศเรื่องนโยบาย และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 684
ร่างการประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 934
ประชาสัมพันธ์ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learing Thailand Forum 2016 กิจกรรม "Thailand Innovative Teachers leadership Awards 2016" เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 695
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือครั้งที่ 16 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 611
โครงการส่งเสริมสิทธิการร้องเรียนตามกฏหมายแก่ประชาชน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1462
การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1495
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com