แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อุตรดิตถ์ เขต 2 ส่งเสริมทักษะว่ายน้ำนักเรียนในสังกัด เขียนโดย จิรวรรณ 54
อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา เขียนโดย จิรวรรณ 42
อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดการข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2 เขียนโดย จิรวรรณ 89
อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ เขียนโดย จิรวรรณ 68
อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดค่ายส่งเสริมสถาบันหลัก อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ยึดมั่นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย จิรวรรณ 64
อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแนะแนวเพื่อศึกษาต่อของนักเรียนในสังกัด เขียนโดย จิรวรรณ 67
อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจน เขียนโดย จิรวรรณ 54
อุตรดิตถ์ เขต 2 เตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-net เขียนโดย จิรวรรณ 69
อุตรดิตถ์ เขต 2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เขียนโดย จิรวรรณ 74
อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจน เขียนโดย จิรวรรณ 83

Page 1 of 29

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com