แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระภูมิเจ้าที่ ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 17
ประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และรองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 60
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 36
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 28
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 52
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 81
เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 87
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT และให้กำลังใจนักเรียน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 108
อบรมฝึกทักษะอาชีพและแปรูปผลิตภัณฑ์ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 91
ประชุมโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 102

Page 1 of 36

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com