แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 138
ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 103
ประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 63
ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิตโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอน้ำปาด สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 106
กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 585
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี 2561 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 188
จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครั้งที่ 2 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 68
ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 82
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 78
ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 68

Page 1 of 39

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com