แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และวางหรีดเคารพศพ อาจารย์ลำครุฑ นินเป้า เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 14
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 15
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 22
ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 17
พุธเช้า...ข่าว สพฐ. เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 10
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 16
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 14
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโดยการประเมินอัตนัยเป็นฐานสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 14
ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 12
กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 10

Page 1 of 31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com