แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 3
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 6
พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรนารี เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 6
พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 5
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 16
ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 45
พิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือสามัญ, เนตรนารี และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 2
ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 49
ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 17
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 16

Page 1 of 35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com