แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อุตรดิตถ์ เขต 2 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่นที่ 2 เขียนโดย จิรวรรณ 174
อุตรดิตถ์ เขต 2 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เขียนโดย จิรวรรณ 166
อุตรดิตถ์ 2 คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย จิรวรรณ 169
อุตรดิตถ์ 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพขันกัณฑ์เทศน์งานอัฐมีบูชา ประจำปี 2560 เขียนโดย จิรวรรณ 141
อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC เขียนโดย จิรวรรณ 118
คณะอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ เขียนโดย จิรวรรณ 131
อุตรดิตถ์ เขต 2 ขยายผลขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เขียนโดย จิรวรรณ 112
อุตรดิตถ์ เขต 2 เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย จิรวรรณ 117
อุตรดิตถ์ เขต 2 พิจารณาปรับการจัดสรรงบประมาณปี 2560 เขียนโดย จิรวรรณ 109
อุตรดิตถ์ เขต 2 ส่งเสริมทักษะว่ายน้ำนักเรียนในสังกัด เขียนโดย จิรวรรณ 206

Page 1 of 30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com