แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รับชมการประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 44
ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 35
ประชุมชี้แจงนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 127
พิธีรับมอบอาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 122
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ตรวจเยี่ยม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 201
โครงการค่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 27
พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 59
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน อำเภอน้ำปาด ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 46
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางเกลือ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 235
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 59

Page 1 of 44

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com