แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 57
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 37
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 43
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 101
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และประชุมทางไกล เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 118
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 110
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 110
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 78
“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 18/2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 32
พิธีเปิดการอบรม “โครงการครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2562 ด้วยระบบทางไกล” เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 146

Page 1 of 46

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com