ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 เลี้ยงอาหารกลางบุคลากรในสังกัด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ทำบุญเลี้ยงพระคล้ายวันเกิดพร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางบุคลากรในสังกัด โดยมีบุคลากรในสังกัดมอบเค้กให้กับท่านผู้อำนวยการฯ พร้อมกันนี้ได้มอบโล่รางวัลชนะเลิศระดับปฏิบัติการ สพป.ดีเด่น ระดับจังหวัด ให้กับน.ส.จุลีพร  กุลคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันในบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง   
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com