อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

DSC 0254 resize

เมื่อวันที่  28 ธันวาคม  2559 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมมั่วสุมลดลง ซึ่งจะมีผลทำให้ปัญหาต่าง ๆ เช่นปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การหนีเรียนลดลง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนได้มีความรู้และมีสมรรถนะในการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์  เฉลิมรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว

DSC 0220 resize  DSC 0228 resize
DSC 0231 resize  DSC 0241 resize
DSC 0248 resize  DSC 0250 resize
DSC 0260 resize  DSC 0271 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com