อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมมอบนโนบายผู้บริหารสถานศึกษา

DSC 0321 resize

เมื่อวันที่  6  มกราคม  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อมอบนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณ ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งได้มีการแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ 4 คนพร้อมทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาใหม่กับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา   จันทรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว

DSC 0304 resize  DSC 0305 resize
DSC 0312 resize  DSC 0315 resize
DSC 0318 resize  DSC 0320 resize
DSC 0322 resize  DSC 0325 resize
DSC 0330 resize  DSC 0332 resize
DSC 0334 resize  DSC 0335 resize
DSC 0340 resize  DSC 0341 resize
DSC 0348 resize  DSC 0354 resize
DSC 0357 resize  DSC 0358 resize
DSC 0360 resize  DSC 0362 resize
DSC 0363 resize  DSC 0364 resize
DSC 0369 resize  DSC 0372 resize
DSC 0374 resize  DSC 0376 resize
DSC 0378 resize  DSC 0380 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com