อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐในสังกัด

DSC 0396 resize

เมื่อวันที่  7  มกราคม  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐในสังกัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารณชนและสามารถรายงานผลตามโครงการโรงเรียนประชารัฐได้   ระหว่างวันที่  7 – 8   มกราคม  2560     ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว DSC 0385 resize  DSC 0395 resize
DSC 0399 resize DSC 0402 resize
DSC 0398 resize  DSC 0402 resize
DSC 0404 resize  DSC 0406 resize
DSC 0409 resize  DSC 0412 resize
DSC 0415 resize  DSC 0420 resize
DSC 0422 resize  DSC 0424 resize
DSC 0427 resize  DSC 0430 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com