อุตรดิตถ์ เขต 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

DSCN0084 resize

เมื่อวันที่  11  มกราคม  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และนายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลการทางการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรทางการศึกษา    ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธวัช  อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 บรรยายพิเศษและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยมีคณะบุคลากรทางการศึกษาอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารเครื่องดื่มและข้อมูลให้สอบถามตลอดการศึกษาดูงานในครั้งนี้   พงศกร ภาพ/จิรวรรณ ข่าว

354595 resize  354597 resize
354599 resize  DSCN0058 resize
DSCN0063 resize  DSCN0065 resize
DSCN0069 resize  DSCN0072 resize
DSCN0075 resize  DSCN0080 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com