อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2560

16117852 10203003521244900 1594069886 n resize

+++++วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู
+++++เมื่อวันที่  16  มกราคม  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้จัดสรรงบประมาณให้กับแต่ละอำเภอซึ่งประกอบด้วย อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก โดยมีนายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานกับอำเภอฟากท่า ณ โรงเรียนฟากท่าวิทยาคม   นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานกับอำเภอน้ำปาด ณ หอประชุมเปนไทโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์  นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานกับอำเภอท่าปลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1  โดยมีกิจกรรมทางศาสนาและ พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ทีมประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว
16117559 10203003520884891 1391064755 n resize   16144251 10203003521044895 1110217728 n resize 
16143923 10203003521084896 1754601888 n resize  16118329 10203003520684886 388551332 n resize
aaaa resize  eeee resize
bbbb resize  ggg resize
  
   15965325 10154524057482182 413071597392094077 n resize  15965382 10154524111717182 3750887007296302292 n resize
15965498 10154524107822182 5925267530313055694 n resize  15965822 10154524052597182 5605115140781471184 n resize
15977268 10154524055082182 7329422751627526297 n resize  16002763 10154524056562182 5436906660374746223 n resize
16003079 10154524052227182 5132920507421469309 n resize  451197 resize
369553 resize  369552 resize
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com