อุตรดิตถ์ เขต 2 เตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-net

DSC 0600 resize

เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2560 นายวงศกรกุญช์  มากทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินแลสินทรัพย์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-net ของนักเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุตรดิตถ์ของคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-net ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์  2560    จิรวรรณ ภาพ/ข่าว

DSC 0598 resize  DSC 0596 resize
DSC 0605 resize  DSC 0607 resize
DSC 0613 resize  DSC 0622 resize
DSC 0623 resize  DSC 0625 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com