อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจน

DSC 0708 resize

เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13  ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจนและสมควรได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 8 ราย ๆ ละ 2,000 บาท สำหรับเด็กประถมศึกษา และ 3,000 บาทสำหรับเด็กมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว

DSC 0696 resize  DSC 0700 resize
DSC 0703 resize  DSC 0704 resize
DSC 0705 resize  DSC 0706 resize
DSC 0707 resize  DSC 0708 resize
DSC 0710 resize  DSC 0712 resize
DSC 0713 resize  DSC 0716 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com