อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดการข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2

DSC 1042 resize

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2 ในระบบสารสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจน (cct.thaieduforall.org) ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว

DSC 1028 resize  DSC 1030 resize
DSC 1032 resize  DSC 1033 resize
DSC 1035 resize  DSC 1038 resize
DSC 1040 resize  DSC 1045 resize
DSC 1047 resize  DSC 1048 resize
DSC 1062 resize  DSC 1077 resize
DSC 1083 resize  DSC 1091 resize
DSC 1093 resize  DSC 1094 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com