แข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

        วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ  พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดในการแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย  และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน  รวมทั้งเผยแพร่ผลงานกิจกรรมด้านภาษาไทย  

        กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันคัดลายมือ การเรียงร้อยถ้อยความ การย่อความ การแต่งคำประพันธ์
และพินิจวรรณคดี
ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 88 คน ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม และห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียนและคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com