ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

          วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นำโดย นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ทุกโรงเรียนในสังกัด พร้อมกำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งกำกับดูแล ทั้งคุณภาพและปริมาณของอาหาร ให้จัดทำรายการอาหาร และติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคน

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com