โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

           วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้จัดทำโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การปลูกฝังวินัยจราจร และจิตสำนึกความปลอดภัยแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 150 คน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com