ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

        19 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษากำกับดูแล ทั้งคุณภาพและปริมาณของอาหาร ให้จัดทำรายการอาหาร และติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคน ซึ่งโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 ได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียน มาประกอบอาหารให้วันละ 3 คน หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตามเวร โดยให้คุณครูเป็นผู้หาวัตถุดิบมาให้ในการประกอบอาหารในแต่ละครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com