จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครั้งที่ 2

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561 โดยการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่จำนวน 4 อำเภอ อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก โดยให้เจ้าหน้าที่แต่ละอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่เจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอ, โรงพยาบาล, สถานีตำรวจ, สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ทหาร ม.พัน 7 ที่ประจำแต่ละอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 25 โรงเรียน ในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2561 ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านน้ำลี โรงเรียนบ้านน้ำหมัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 จำนวน 252 คน ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้รณรงค์ต่อต้าน และไม่สนับสนุนให้นักเรียนเล่นพนันฟุตบอล โดยการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com