พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรนารี อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก

       

        วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิต โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประจำปี 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาไพร อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com